+38 (057) 775-87-00
  +38 (057) 775-87-86  
  +38 (057) 711-60-10

Информация для акционеров

Посадова особа Генеральний директор Шуть Юрiй Олександрович ( особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) звiльнен 18.04.2013 р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi протягом 2 рокiв.
Рiшення прийнято Наглядовою Радою товариства ( протокол засiдання Наглядової Ради № 130 вiд 18.04.2013р.)

Посадова особа Генеральний директор Коханов Володимир Марксович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призначен 19.04.2013.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 1 рiк.
Рiшення прийнято Наглядовою Радою товариства ( протокол засiдання Наглядової Ради) № 130 вiд 18.04.2013р)
Перебував на посадi Генерального директора ПуАТ"ХАРВЕРСТ" протягом 2 рокiв.


Річна інформація емітента цінних паперів. 2013 р. (.pdf, 0,5 МБайт)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2012 р. (.zip, 2,9 МБайт)

ПРОТОКОЛ №17 Чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРП" від 26 квітня 2013 р.

Скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» 26 квітня 2013 р.

ПРОТОКОЛ № 16 Чергових загальних зборів акціонерів  АТ «ХАРП»

Скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП 27 квітня 2012 р.